SÚŤAŽ AMFO 2019 VYHLÁSENÁ

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019. Je to najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v tejto oblasti. Umožňuje rozvíjať talent i technické zručnosti tvorcov rôznych vekových skupín (deti, mládež, dospelí) a prispieva k zmysluplnému využitiu voľného času.

Súťaže sa môžu zúčastniť amatérski fotografi bez rozdielu veku žijúci alebo pôsobiaci v žilinskom regióne – okresy Žilina a Bytča, teda všetci, ktorí vo svojom voľnom čase radi fotografujú. Súťaží sa v troch vekových skupinách. V prvej skupine súťažia autori do 16 rokov, v druhej autori od 16 do 21 rokov a v tretej autori nad 21 rokov, ktorí môžu zaslať práce do štyroch kategórií – čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia a cykly a seriály. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii Cykly a seriály a 3 multimediálne prezentácie od jedného autora.  Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm.

Súťažné práce do regionálneho kola je potrebné poslať alebo priniesť do 16. januára 2019 do Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Horný val 20. Výstava najúspešnejších prác z tejto súťaže sa uskutoční v dňoch 31. januára až 20. februára 2019 v Makovického dome v Žiline. Víťazné práce postupujú do krajského kola. Bližšie informácie o súťaži a spôsobe prihlasovania nájdete v rubrike SÚŤAŽE.

Mgr. Petra Rovderová 
manažérka kultúry
Krajské kultúrne stredisko
kontakt: +421 41 562 59 56
mobil: +421 915 787 299
provderova@vuczilina.sk
http://www.krkszilina.sk
https://www.facebook.com/KrKSZilina/