Tvorba – Výtvarné spektrum 2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba – Výtvarné spektrum 2019. V tomto roku sa uskutoční už 56. ročník tejto súťaže.

Súťaže sa môžu zúčastniť neprofesionálni (amatérski) výtvarníci od 15 rokov a viac, ktorí sú zaradení do štyroch kategórií. V kategórii A súťažia autori vo veku od 15 do 25 rokov, v kategórii B autori od 25 do 60 rokov, v kategórii C súťažia autori nad 60 rokov. Do kategórie D sú zaradení autori nad 15 rokov výtvarne neškolení špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Súťaží sa vo všetkých voľných výtvarných disciplínach:kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický alebo video záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Pre rok 2019 Národné osvetové centrum vyhlasuje špeciálnu tematickú kategóriu E – intermédiá (fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)

Výtvarníci, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, môžu svoje práce (maximálne 5) priniesť najneskôr do 25. februára 2019 do Makovického domu v Žiline. Vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže Tvorba – Výtvarné spektrum 2019 sa uskutoční na slávnostnej vernisáži dňa 12. marca 2019 o 16.30 h v Makovického dome. Bližšie informácie o súťaži poskytnú v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline.

Autori malieb: Petra Možješová, Irena Bohunická, Janka Čečková

Prihláška VS 2019 E.doc

Prihláška TVORBA 2019, kategória A-D.doc

TVORBA – Výtvarné spektrum 2019 – propozície.doc

Identifikačný štítok, Tvorba – Výtvarné spektrum 2019.docx