Tradičná ľudová kultúra v Žilinskom kraji IV.: Z Horného Považia

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva vedúcich a členov folklórnych kolektívov a všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru na vzdelávací seminár Z Horného Považia…,ktorýsa uskutoční 10. februára 2019 od 12:00 v priestoroch Makovického domu v Žiline (Horný val 20, 011 82 Žilina). Seminár je poslednou časťou zo 4-dielneho vzdelávacieho cyklu s názvom Tradičná ľudová kultúra v Žilinskom kraji.

Program:

11:30 registrácia účastníkov

12:00 – 15:30 analýza tanečných záznamov – pokračovanie teoretických prednášok

lektorka: Katarína Babčáková, Národné osvetové centrum

16:00 – 19:00 tradičný ľudový odev v obciach Horného Považia.

lektorka: Eva Dudková, Slovenské národné múzeum v Martine

  • Účastnícky poplatok: 3€/osoba.
  • Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 1.2.2019.