Bližšie k umeleckému prednesu

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva pedagógov – ktorí pripravujú žiakov na súťaž Hviezdoslavov Kubín – do Makovického domu v Žiline, kde sa uskutoční 6. februára workshop k umeleckému prednesu. Lektorkou stretnutia bude Zuzana Demková – recitátorka, režisérka a pedagogička, členka porôt súťaží umeleckého prednesu a detskej dramatickej tvorivosti. Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred na vsvetkovska@vuczilina.sk alebo na t.č. 421/041 562 59 56.