Ponuka žilinských kultúrnych a vzdelávacích programov – MAREC 2019

▪ Krajské kultúrne stredisko v Žiline ▪ Stanica Žilina-Záriečie ▪ Nová synagóga ▪ Nadácia Polis ▪ Krajská knižnica v Žiline ▪ Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline ▪ Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline ▪ v najbližších mesiacoch ponuka rozšírená o ďalšie inštitúcie ▪ https://bit.ly/2IGrZ7y