Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Žiline

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo v Žiline

Postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v tomto roku oslavuje 65 rokov. Na Radnici v Žiline sa 25. – 28. februára predstavilo takmer 200 žiakov a študentov, ktorí reprezentovali školy z okresu Žilina. Súťažiaci, pedagógovia, rodičia, ale aj porota, ocenili predovšetkým honosné priestory Radnice, ktoré celú súťaž pozdvihli na vyššiu úroveň. Porota zložená z pedagógov – slovenčinárov a divadelníkov sa zhodla na tom, že v každej kategórii prevládala vyššia kvalita v prednese poézie. Pri hodnotení súťažiacich porota postupovala podľa kritérií hodnotenia uvedených v celoštátnych propozíciách súťaže a naplno využívala aj poznatky z workshopu Bližšie k umeleckému prednesu, ktorý sa konal začiatkom februára.

Organizátorom okresného kola v Žiline bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Žilina a Centrom voľného času (Kuzmányho 105) Žilina.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom reprezentovaní žilinského regiónu na krajskom kole súťaže pod názvom Vajanského Martin, ktoré sa bude konať 2. – 3. – 6. mája 2019 v Martine.

Výsledková listina

1. kategória

próza

1. miesto: Lucia Hudáková (CZŠ R. Zaymusa, Žilina)

2. miesto: Lujza Záhorcová (ZŠ s MŠ Hôrky)

3. miesto: Ester Birnerová (ZŠ Lichardova, Žilina)

Čestné uznanie: Alexandra Vršanská (ZŠ Karpatská, Žilina)

Čestné uznanie: Jakub Kubička (ZŠ SNP, Strečno)

poézia

1. miesto: Alexandra Vráblová (Spojená škola, Belá)

2. miesto: Matúš Vígľašský (ZŠ s MŠ Školská, Žilina – Závodie)

3. miesto: Nina Holeštiaková (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina)

Čestné uznanie: Tatiana Altusová (ZŠ Lichardova, Žilina)

Čestné uznanie: Tomáš Kucko (ZŠ Lietava)

2. kategória

próza

1. miesto: Paulína Paraličová (ZŠ Karpatská, Žilina)

2. miesto: Eliška Pokorná (ZUŠ F. Špániho, Žilina)

3. miesto: Ema Šindlerová (ZŠ s MŠ Višňové)

Čestné uznanie: Petra Blunárová (ZŠ Lipová, Rajec)

Čestné uznanie: Mária Tichá (ZŠ s MŠ Terchová – Struháreň)

poézia

1. miesto: Nikola Otipková (ZŠ Karpatská, Žilina)

2. miesto: Dominik Dlugoš (ZUŠ F. Špániho, Žilina)

3. miesto: Aneta Špircová (ZŠ s MŠ Školská, Žilina – Závodie)

Čestné uznanie: Samuel Kšiňan (ZŠ Rajecké Teplice)

Čestné uznanie: Aneta Cabajová (CZŠ R. Zaymusa, Žilina)

3. kategória

próza

1. miesto: Radoslav Káčerík (ZUŠ F. Špániho, Žilina)

2. miesto: Dorota Uríková (ZŠ Rajecká Lesná)

3. miesto: Ema Ďurišová

Čestné uznanie: Jakub Behančin (ZŠ Karpatská, Žilina)

Čestné uznanie: Michal Rzeszoto (SZUŠ Ružová, Žilina)

poézia

1. miesto: Nela Turianová (CZŠ R. Zaymusa, Žilina)

2. miesto: Nina Isteníková (SZŠ Oravská, Žilina)

3. miesto: Anna Dubovcová (ZŠ Turie)

Čestné uznanie: Rebeka Račková (Gymnázium sv. Františka z Assisi, žilina)

4. kategória

próza

1. miesto: Jakub Grof (Gymnázium Veľká Okružná, Žilina)

2. miesto: Adriana Moravčíková (Gymnázium bilingválne, Žilina)

3. miesto: Dominika Šošková (ZUŠ F. Špániho, Žilina)

Čestné uznanie: Alžbeta Moravčíková

Čestné uznanie: Ema Slyšková (SŠKP – Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina)

poézia

1. miesto: Rebeka Haluzová (Stredná odborná škola dopravná, Žilina)

2. miesto: Veronika Kasáková (Gymnázium sv. Františka z Assisi, žilina)

3. miesto: Terézia Ševčíková (Gymnázium Veľká Okružná, Žilina)

Čestné uznanie: Veronika Szotkovska (Strená zdravotnícka škola, Žilina)

Čestné uznanie: Rebeka Dorková (Gymnázium bilingválne, Žilina

Kolektívy

  1. miesto: 3 dámy na plti (Gymnázium bilingválne, Žilina)