TVORBA 2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy najlepších prác z regionálneho kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba 2019. Slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v utorok 12. marca 2019 o 16.30 h v Makovického dome v Žiline. Výstava bude sprístupnená od 13. do 26. marca 2019 počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h.