Daniel Hevier v Žiline

Pozývame Vás na vystúpenie legendárneho slovenského básnika, spisovateľa, vydavateľa, performera a umelca ▪ autogramiáda ▪ myšlienky ▪ pesničky ▪ básničky ▪ rozhovory ▪ v predvečer Svetového dňa poézie ▪ streda 20. marec o 16.30 h v Kníhkupectve Artforum▪ organizátori: Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Kníhkupectvo Artforum Žilina

▪ celý program Daniela Heviera v Žiline a v Sučanoch:

streda 20. marec o 9.00 h – Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany
LITERÁRNE TVORIVÉ DIELNE S DANIELOM HEVIEROM – TÉMA P. O. HVIEZDOSLAV
▪ preklady básní P. O. Hviezdoslava do súčasného jazyka ▪ preklady súčasnej poézie a textov piesní do „hviezdoslavovčiny“

streda 20. marec o 10.00 h -Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany
DANIEL HEVIER
▪ stretnutie so živou maturitnou otázkou, legendárnym slovenským básnikom, spisovateľom, vydavateľom, performerom a umelcom

streda 20. marec o 12.00 h – Gymnázium Varšavská cesta Žilina
DANIEL HEVIER
▪ stretnutie s legendárnym slovenským básnikom, spisovateľom, vydavateľom, performerom a umelcom

streda 20. marec o 15.00 h – ulice Žiliny
SVETOVÝ DEŇ POÉZIE
▪ happening s Danielom Hevierom a členmi Žilinského literárneho klubu Silans v predvečer Svetového dňa poézie ▪ rozdávanie básní, rozhovory o literatúre

streda 20. marec o 16.30 h – Kníhkupectvo Artforum Žilina
DANIEL HEVIER SPIEVA, HRÁ, ČÍTA, ROZPRÁVA, RECITUJE, RAPUJE, INŠPIRUJE…
▪ stretnutie s legendárnym slovenským básnikom, spisovateľom, vydavateľom, performerom a umelcom ▪ autogramiáda ▪ myšlienky ▪ pesničky ▪ básničky ▪ rozhovory