V Makovického dome ocenili autorov najlepších prác z výtvarnej súťaže TVORBA 2019

V utorok 12. marca sa v Makovického dome uskutočnila vernisáž výstavy prác z regionálneho kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom TVORBA 2019. Program vernisáže otvorili hrou na gitare a akordeóne žiaci ZUŠ L. Árvaya. Krajské kultúrne stredisko v Žiline zorganizovalo už 56. ročník súťaže, do ktorého sa prihlásilo presne 56 autorov z regiónu Horné Považie.

Práce boli rozdelené do troch kategórií podľa veku: kategória A – autori od 15 do 25 rokov, kategória B – autori od 25 do 60 rokov a kategória C – autori nad 60 rokov. Do kategórie D – insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom) boli tento rok prihlásené napríklad aj práce niektorých žiakov z Regionálneho centra autistov Žilina.

Odborná porota v zložení Mgr. art. Andrej Mazúr, akad. mal. Daniela Krajčová a akad. soch. Jaroslav Gaňa pri hodnotení a udeľovaní ocenení prihliadala najmä na umeleckú a obsahovú stránku diela. “Či už autor výtvarne stvárnil realistický motív (krajina, figúra, portrét, mestské zákutia) alebo abstraktný motív, hodnotil sa priestorový dojem, zvládnutie anatómie, kompozície práce s farbou, alebo miera štylizácie námetu,” vysvetlil predseda poroty Andrej Mazúr. Medzi výtvarnými technikami sme mohli vidieť maľbu i grafiku. Podľa Mazúra bola celková umelecká úroveň prác veľmi dobrá. “Na mnohých výtvarníkoch je vidieť posun v hľadaní a prekračovaní svojich umeleckých možností. Najlepšie hodnotené boli práce grafického charakteru, kde autori dosiahli aj s minimálnym použitím výtvarných prostriedkov silný grafický výraz.”

Do krajského kola súťaže postupujú práce, ktoré získali ocenenia a čestné uznania v každej kategórii /A, B, C, D/ podľa návrhu výberovej poroty. Výstava bude sprístupnená do 26. marca 2019 počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 h.

Výsledky súťaže

Kategória A – autori od 15 do 25 rokov
1. miesto: Simona Gažová, Žilina
2. miesto: Tereza Boldizsárová, Brezany
Čestné uznanie: Gabriela Gažová, Žilina

Kategória B – autori od 25 do 60 rokov
1. miesto: Zuzana Gramerová, Poluvsie
2. miesto: Jarmila Marčišová, Stráňavy
3. miesto: Ján Bitušík, Rajec
3. miesto: Janka Čečková, Rosina
Čestné uznanie: Ľubomír Zdurienčík, Žilina
Čestné uznanie: Pavol Hlaváč, Žilina

Kategória C – autori nad 60 rokov
1. miesto: Alena Adámková, Žilina
2. miesto: Vladimír Knapec, Poluvsie
3. miesto: Jozef Vlček, Žilina
3. miesto: Pavol Badura, Žilina
Čestné uznanie: Ľubomír Jančúch, Stránske
Čestné uznanie: Mária Reková, Žilina
Čestné uznanie: Vladimír Mičienka, Kolárovice
Čestné uznanie: Jarmila Mojčáková, Žilina

Kategória D – insitná tvorba

1. miesto: Ľudmila Gašparíková, Žilina

2 miesto: Františka Ďubeková, Žilina

3. miesto: Gabriela Králiková, Porúbka

Čestné uznanie: Jakub Gazdík, Spojená škola internátna, Žilina

Čestné uznanie: Samuel Harzek, Regionálne centrum autistov Žilina

Čestné uznanie: Mariana Martinková, Žilina