Improliga SKeCZ

I M P R O L I G A – SkeCZ

▪ v sobotu 29.3.2019 o 18:00 sa v Café Kupé Žilina uskutoční prvá slovensko – česká improvizačná skeč show Improliga SKeCZ

▪ účinkujú: Saša Dulinová, Anežka Kadášová, Mara Ševčíková, Lukáš Jurko, Daniel Kunz (CZ), Lukáš Kýčerka, Erik Ponechal, Mirka Pacholíková, Vít Pískala (CZ) a ďalší

▪ vstupné: 2,-€ , predaj Café Kupé 0905 224877

▪ hlavným organizátorom podujatia je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Café Kupé a Divadelným klubom Mladé Makovice. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj