Divadelná Žilina 2019 – výsledky

Divadelná Žilina 2019 – výsledky

Regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla mladých sa konalo 25. a 26. marca v Bábkovom divadle Žilina. Počas dvoch dní sa divákom predstavilo 10 súťažných kolektívov z okresu Žilina a Bytča. V detskej dramatickej tvorivosti súťažili – Divadielko Gaštanko a Vaša banda zo Žiliny, Sovičky z Dolnej Tižiny a Divadelný krúžok Všade dobre z Višňového. V divadle mladých si zmerali herecké schopnosti Dramaťáci z Bytče a kolektívy zo Žiliny – Populus, Teatro in vitro, Ľudkovia a Veľké kocky. Odborná porota pracovala v zložení: Daniela Kubíková – predsedníčka (Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne), Martin Krajčovič (Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici) a Jana Eliášová (Bábkové divadlo Žilina). Členovia poroty hodnotili režijnú, hereckú, výtvarnú, hudobnú zložku a celkový dojem zo súťažných inscenácií. Pozitívne reagovali najmä na pestrý výber predlôh, ale aj na autorské texty vedúcich divadelných súborov. Medzi pozitíva určite patrí rozborový seminár, na ktorom sa zúčastnila väčšina vedúcich a pozorne počúvali drobné pripomienky poroty. Na týchto tvorcoch vidíme, že slová od erudovaných odborníkov berú na vedomie a značne ich to posúva dopredu (Daniela Kubíková).

Víťazi v kategórií detská dramatická tvorivosť postupujú na krajskú prehliadku Detský divadelný medveď 15. – 16. apríla v Žiline. Víťazi kategórie divadla mladých postupujú na krajskú prehliadku Turčianske javisko 4. – 6. apríla v Martine. Víťazným kolektívom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na vyšších stupňoch súťaže.

Detská dramatická tvorivosť:

  1. miesto s priamym postupom do krajského kola

Vaša banda zo Žiliny – Jánošík

  1. miesto s návrhom na postup do krajského kola

Gaštanko zo Žiliny – Motýlia láska

Cena poroty:

Paulína Fundárková – za stvárnenie postavy Helena v inscenácií Jánošík

Radoslav Káčerík – za stvárnenie postavy Jánošík

Divadlo mladých:

  1. miesto a priamy postup do krajského kola

Divadlo Populus zo Žiliny – Danse Macabre

  1. miesto s návrhom na postup do krajského kola

Teatro in vitro zo Žiliny – Šumienky

  1. miesto s návrhom na postup do krajského kola

Divadelný krúžok GBZA v slovenskom jazyku zo Žiliny – Opití

Cena poroty:

Adriana Moravčíková – za herecký výkon v inscenácii Opití