Metodika výučby ľudového spevu I.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva vedúcich a členov folklórnych kolektívov a všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru na vzdelávací seminár Metodika výučby ľudového spevu I., ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2019 od 9:30 v priestoroch Makovického domu v Žiline.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Program:

9.00 – registrácia účastníkov

9.30 – 12.30 – výber a výstavba speváckeho čísla kritéria výberu piesňového materiálu,

práca s archívnym materiálom, vokálna príprava pre zvládnutie vybraného materiálu.

Lektorka: PhDr. Andrea Jágerová – etnologička, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, vedúca speváckej skupiny Marína.

  • Účastnícky poplatok vzdelávacieho semináru: 3€/osoba.
  • V cene účastníckeho poplatku je občerstvenie a záznam z celého vzdelávacieho workshopu.
  • Záujemci sa môžu prihlásiť najneskôr do 24.4.2019 na adresu dsrnankova@vuczilina.sk (príp. telefonicky na 0915 787 299).

* Zmena programu vyhradená