Detský divadelný medveď – výsledky

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti sa konala 15. a 16. apríla v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Na krajskom kole sa stretli mladí divadelníci z 11 súťažných kolektívov, ktoré reprezentovali regióny: Horné Považie, Kysuce, Oravu, Turiec a Liptov. Podnecovaním zdravej súťaživosti sa na prehliadke rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširujú sa vedomosti o literatúre, dráme a umení. Odborná porota v zložení: predsedníčka – Barbora Jurinová (EDUdrama Bratislava), Maroš Krajčovič (Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici) a Jana Eliášová (Bábkové divadlo Žilina) zhodnotili vysokú úroveň prehliadky s pestrým výberom tém. V súťaži detská dramatická tvorivosť udelili členovia poroty prvé miesto s priamym postupom do celoštátneho kola Divadlu Tribunalis z Liptovského Mikuláša, druhé miesto a návrh na postup získal kolektív Vaša banda zo Žiliny. V súťaži divadlo dospelých hrajúcich pre deti porota udelila prvé miesto s postupom do celoštátneho kola Detskému a mládežníckemu súboru Eva z Čadce. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na celoštátnych prehliadkach 22. 5. – 26. 5. 2019 v Šali (detská dramatická tvorivosť) a 6. 6. – 8. 6. 2019 v Rimavskej Sobote (divadlo dospelých hrajúcich pre deti).

Hlavným organizátorom krajskej súťaže bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Foto: Milan Kosec

A) Detská dramatická tvorivosť

1. miesto s priamym postupom do celoštátneho kola: Divadlo Tribunalis, Liptovský Mikuláš – Štefánka

2. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola: DS Vaša banda, Žilina – Jánošík#hľadanie hrdinu

3. miesto: DS Drobátka, Martin – Drevený tato

3. miesto: DS Fireball, Ružomberok – Konské priezvisko

Cena za celkový estetický dojem: DDS Lienky, Novoť – Ako to bolo…

Cena za herecké stvárnenie postavy v inscenácii JánošíkPaulína Fundárková (Vaša banda)

Cena za herecké stvárnenie postavy v inscenácii Konské priezviskoKlára Klačková (Fireball)

Cena za herecké stvárnenie postavy v inscenácii ČertíciTáňa Štefaničiaková (Pierrot)

B) Divadlo dospelých hrajúcich pre deti

  1. Miesto s priamym postupom do celoštátneho kola: Detský a mládežnícky divadelný súbor Eva, Čadca – Roztopašné kráľovstvo