Improliga SKeCZ

I M P R O L I G A – SkeCZ

▪ v sobotu 4.5.2019 o 19:00  sa v Café Kupé Žilina uskutoční duel najlepších českých a slovenských divadelných improvizátorov.  Najsilnejšia zostava divadelných improvizátorov novej generácie

▪ účinkujú:  Matej Babej, Mojmír Procházka, Mara Ševčíková, Lukáš Jurko, Daniel Kunz (CZ), Vít Pískala (CZ) . Hudobný hosť : J.Hamranová, E.Žikmund

▪ vstupné: 3,-€ , predaj Café Kupé 0905 224877

▪ hlavným organizátorom podujatia je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Café Kupé a Divadelným klubom mladé Makovice 95. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj