Čipkované radosti 2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Klub paličkovanej čipky Gracia pozývajú na vernisáž výstavy Čipkované radosti – tvar a farba, ktorá sa uskutoční 10. mája 2019 o 16.00 hodine. Výstava je už tradične súčasťou Staromestských slávností v Žiline a prezentuje práce vytvorené jemnou paličkovanou čipkou členkami KPČ Gracia pri KrKS v Žiline. Súčasťou výstavy je výber z autorskej tvorby Jarmily Rybánskej, majsterky ľudovej umeleckej výroby.

Výstava bude sprístupnená od 13. mája do 31. mája 2019 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrkS aj v inom ako uvedenom čase).