Ako pracovať s ľudovou piesňou

V sobotu 27. apríla sa v Makovického dome v Žiline stretli vedúci a členovia folklórnych kolektívov a záujemci o ľudovú pieseň na vzdelávacom seminári Metodika výučby ľudového spevu I. Lektorka Andrea Jágerová, etnologička, vedúca Ženskej speváckej skupiny Marína a metodička z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene účastníkom objasnila význam poznania ľudovej piesne, ak s ňou chceme ďalej pracovať a preniesť ju na javisko. Túto dôležitosť podčiarkla slovami významného zberateľa ľudových piesní a hudobného skladateľa Svetozára Stračinu: „Siahnuť na ľudovú pieseň iba z notového zápisu, bez poznania všetkých hudobných i nehudobných súvislostí by malo byť trestné. Ľudové piesne sú ako mapy – treba sa v nich vyznať, správne orientovať, nájsť si svoju cestu a potom nemôžem zablúdiť. Pripúšťam, že môžem prísť na komplikovanú križovatku, na ktorej sa musím sám rozhodnúť o smere svojej ďalšej cesty.“

Andrea Jágerová sa vo svojej prednáške ďalej venovala výberu a výstavbe speváckeho čísla, pomenovala kritéria výberu piesňového materiálu a vysvetlila ako pracovať s archívnym materiálom. V praktickej časti si  takmer 30 účastníkov zo Žilinského kraja, ale aj z Prešova vyskúšalo hlasovú rozcvičku a vokálnu prípravu pre zvládnutie vybraného spevného materiálu. Makovického dom sa tak rozozvučal detskými riekankami, artikulačnými cvičeniami, a tiež trojhlasnými a kanonickými spevmi. Lektorka účastníkom odovzdala poznatky z praxe, z práce a vedenia úspešnej speváckej skupiny Marína, či z tvorby speváckych a programových čísel v iných kolektívoch.

Druhú časť vzdelávacieho semináru Metodika výučby ľudového spevu II. pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline na jeseň tohto roka. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Foto: Milan Kosec