Hudci, milí hudci – výsledky

Prvá májová nedeľa v Súľove – Hradnej už tradične patrila folklóru. 5. mája sa v kultúrnom dome stretli folklórne kolektívy a sólisti na regionálnej súťažnej prehliadke hudobného folklóru dospelých. Trávnice, kraviarske, pracovné či svadobné piesne z rôznych obcí z Horného Považia zazneli v podaní folklórnych skupín Lúčanka z Lietavskej Lúčky, Doliny z Lietavskej Svinnej, Ľubovník zo Žiliny, Kolárovičanky z Kolárovíc, Javorník zo Štiavnika, Ženskej speváckej skupiny Spievanky z CVČ Kuzmányho 105 zo Žiliny, Speváckej skupiny FS Terchovec z Terchovej. Divákom sa predstavili aj sólisti Martin Levko zo Žiliny, Milan Zabielny zo Stupného, Alžbeta Hološová a Natália Sapietová z Veľkého Rovného. Piesne zo svojich obcí zaspievali v nesúťažných programoch FSk Malý Rozsutec z Terchovej, ktorého členovia sa po dlhých 53 rokoch rozhodli opäť postaviť na javisko a domáca skupina Súľovčanka, ktorá zároveň otvorila celé folklórne popoludnie.

Odborná porota súťažiacich hodnotila v zložení Jana Veselovská – etnologička, metodička pre folklór z Liptovského kultúrneho strediska, členka Speváckej skupiny Sliačanka a bývalá členka speváckej skupiny FS Váh z Liptovského Mikuláša, Lucia Ťasková – vedúca Speváckej skupiny Čriepky z Ružomberku, bývalá členka speváckych skupín súborov Železiar a Lúčnica, Filip Horňák – vedúci ľudovej hudby folklórneho súboru Máj v Piešťanoch, bývalý člen ľudových hudieb FS Živel z Bratislavy, FS Stavbár zo Žiliny a ĽH Paprčkovci. „Ocenili sme záujem  o zachovávanie  lokálnej tradičnej kultúry a  všetkých účinkujúcich sme sa snažili povzbudiť do ďalšej  práce pri zbere a spracovávaní tradičného ľudového materiálu hlavne zo svojho regiónu,“ zhodnotila predsedníčka poroty Jana Veselovská. Práve pre zachovávanie vlastných lokálnych tradícií sa rozhodla porota udeliť aj špeciálnu cenu pre FSk Javorník zo Štiavnika – Cenu za dlhodobé udržiavanie tradičnej ľudovej kultúry.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola súťaže Stretnutie s piesňou, ktoré sa uskutoční 29. septembra v Dolnom Kubíne.

Organizátorom regionálnej súťažnej prehliadky Hudci, milí hudci bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Obcou Súľov-Hradná.

Výsledky regionálneho kola súťažnej prehliadky hudobného folklóru dospelých Hudci, milí hudci:

I. kategória Ľudové hudby

zlaté pásmo s priamym postupom: ĽH Martinky Bobáňovej, Terchová

II. kategória Spevácke skupiny

zlaté pásmo s priamym postupom: SSk FS Terchovec, Terchová

zlaté pásmo s návrhom na postup: FSk Ľubovník, Žilina

strieborné pásmo: FSk Doliny, Lietavská Svinná

strieborné pásmo: FSk Javorník, Štiavnik

bronzové pásmo: ŽSSk Spievanky pri CVČ Kuzmányho 105, Žilina

bronzové pásmo: SSk Lúčanka, Lietavská Lúčka

bronzové pásmo: FSk Kolárovičanky, Kolárovice

špeciálna cena: Cena za dlhodobé udržiavanie tradičnej ľudovej kultúry – FSk Javorník, Štiavnik.

III. kategória Sólisti speváci, spevácke duá

zlaté pásmo s návrhom na postup: Martin Levko, Žilina

strieborné pásmo: Alžbeta Hološová, Natália Sapietová, Veľké Rovné

IV. kategória Sólisti inštrumentalisti

strieborné pásmo: Milan Zabielny