Eniki, beniki, kliki, bé…

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok organizuje regionálnu súťaž v recitovaní a speve pod názvom „Eniki, beniki, kliki bé…“, ktorá je určená deťom materských škôl regiónu Horné Považie. Súťaž sa uskutoční 4. a 5. júna 2019 v Makovického dome v Žiline.

Utorok – 4. júna 2019 o  13.00  kategória: Recitácia

Streda5. júna 2019  o 13.00  kategória: Spev – ľudová pieseň, umelá pieseň

Prosíme, aby ste prihlášku zaslali najneskôr do 24. mája 2019:

  • osobne,
  • na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný  val 20, 011 82 Žilina,
  • alebo preskenovanú s podpisom na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk