PREBÁDANÉ I NEPREBÁDANÉ KONČINY NÓRSKA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vás pozýva na podujatie

PREBÁDANÉ I NEPREBÁDANÉ KONČINY NÓRSKA
▪ štvrtok 16. máj o 16:30 h – Makovického dom
▪ rozprávanie o jedinečných zážitkoch z Nórska spojených s vedeckými cestami do neprebádaných končín tejto krajiny 
▪ hosť: Ján Obuch, popredný slovenský biológ, člen SAV a výborný horolezec 
▪ dramaturgia: Peter Čaplický 
▪ organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
▪ v spolupráci s Cestovateľským klubom Terra incognita