Improliga SKeCZ

Improliga spojená so slovensko-českou improvizačnou skeč show má za sebou  druhé tohtoročné stretnutie improvizátorov, ktoré sa uskutočnilo 4. mája 2019 v Café Kupé Žilina. V priamom dueli sa stretli 2 špičkové tímy.  Českú stranu reprezentovali Daniel Kunz a Václav Zimmermann, slovenskú Mara Ševčíková a Mojmír Procházka.

„Českí improvizátori si dlhoročne udržujú vysokú úroveň a veľmi ma teší, že aj u nás sa našli mladí humoristi, ktorí sú zárukou budúcnosti kvalitného slovenského humoru. Mám veľkú radosť, že v hľadisku vidím popri známych tvárach aj divákov, ktorí k nám zavítali prvýkrát“, uviedol Jozef Abafi, ktorý stál pri zrode žilinskej Improligy.

Moderátori Lukáš Jurko a Michal Németh v spolupráci s početným publikom zadávali súťažiacim témy z oblasti klasickej improvizácie, tlmočenia z cudzieho jazyka, žánrovej pestrosti, variácie na klasickú improvizáciu a reklamovania fiktívneho neznámeho tovaru. Nápaditosť, vtip a duchaplnosť súťažiacich boli často odmeňované potleskom zaplneného hľadiska. Publikum prejavilo svoju prajnosť, žičlivosť a objektivitu pri hlasovaní o kvalite jednotlivých vystúpení. Keďže víťaz mohol byť len jeden, diváci tesne prisúdili víťazstvo dvojici českých hercov.

O hudobnú časť podujatia sa postarali speváčka Júlia Hamranová a gitarista Erik Žikmund. Hlavným organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s  Café Kupé Žilina. Súťaž finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.