Slovensko 2019 a ohrozená demokracia – Zodpovednosť elít

Pozývame Vás na diskusiu
▪ utorok 21. máj o 16.30 h – Nadácia Polis, Mariánske námestie 31, Žilina

hostia: 
▪ Samuel Abrahám, politológ, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií
▪ Jakub Drábik, historik, Historický ústav SAV
▪ Miloslav Szabó, historik, germanista 
▪ moderuje: Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

témy: 
▪ čo je a čo nie je demokracia?
▪ radikalizácia spoločnosti a príčiny rastúcej nedôvery v inštitúcie demokracie
▪ aké sú podmienky pre funkčnú demokraciu?
▪ fašistické a klérofašistické pokušenia, cirkev a demokracia, zodpovednosť elít
▪ vzdelávanie, občianska angažovanosť a občianska zodpovednosť

súčasťou podujatia bude autogramiáda a predstavenie publikácií:
▪ Miloslav Szabó: Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 – 1945), Slovart 2019. Publikácia sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 – 1945.
▪ Jakub Drábik: Fašista. Príbeh sira Oswalda Mosleyho, Academia 2017. Príbeh vodcu britského medzivojnového fašizmu.

▪ vstup je voľný
▪ organizátori: Nadácia Polis a KrKS v Žiline