Ocenia najlepších autorov zo súťaže AMFO 2019

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva priaznivcov fotografie na vernisáž výstavy z krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019. Vernisáž výstavy sa uskutoční 19. júna 2019 o 16.30 h vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline (Komenského 48, Žilina). Na vernisáži vyhlási porota výsledky súťaže a ocení najúspešnejších fotografov Žilinského kraja. Návštevníci si môžu výstavu fotografií pozrieť do 19. júla 2019 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny.

O 15.45 vás pozývame na rozborový seminár s odbornou porotou.