Folklórna sobota v Žiline

Ľudový tanec bol hlavnou témou prvojúnovej soboty v žilinskom Smer klube 77. Na vzdelávacom seminári Metodika výučby ľudového tanca I. sa stretli vedúci a členovia folklórnych kolektívov z rôznych regiónov Slovenska, ale aj pedagógovia pracujúci s deťmi v školských kluboch a krúžkoch. Lektorka Lenka Konečná Šútorová z Centra tradičnej kultúry v Myjave účastníkom objasnila metódy práce s detským tanečníkom. Vysvetlila, ako prostredníctvom hry rozvíjať pohybové schopnosti dieťaťa, vyučovať tanečnú motiviku a ako získané poznatky aplikovať do výučby vybraného typu tanca. Naháňačky, hra s farebnými papierikmi či skákanie cez lano vrátili dospelákov do detských čias a hlasným smiechom potvrdzovali, že aj dospelí sa stále radi hrajú.

Po vzdelávacom seminári nasledoval Tanečný dom s lektormi Petrom Hrabovským a Martinou Vargovou z Folklórneho súboru Ponitran z Nitry. V dvoch tanečných blokoch naučili účastníkov strofické tance z Ponitria a čardáš z Branova. Hudobný sprievod tvorila vynikajúca Ľudová hudba Javorníček, pri ktorej sa tanečníci zabávali do neskorých nočných hodín. Tanečný dom v Žiline sa uskutočnil už po 11-krát. Snahou jeho organizátorov je postupne predstaviť tance z rôznych obcí na Slovensku, a tak priblížiť časť ľudovej kultúry nielen priaznivcom folklóru. Spoločne chcú vytvoriť miesto, kde sa stretávajú ľudia, ktorí chcú byť živou súčasťou ľudovej zábavy. 

Organizátorom celého podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline, v spolupráci s KAF Hojana a Smer klub 77 –music bar. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.