V Makovického dome súťažili škôlkari

Prvý júnový týždeň sa viaže k Medzinárodnému dňu detí, preto Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v tomto termíne každoročne organizuje regionálnu súťaž detí materských škôl v recitácii a speve.

Počas dvoch súťažných dní sa v priestoroch Makovického domu vystriedalo takmer 40 malých talentov. Cieľom tejto súťaže je kontaktovať deti v skorom veku s publikom, objavovať ich talent a nechať ho v plnej miere prejaviť. Recitačný prednes hodnotila odborná porota v zložení Dáša Švaňová (ZŠ Budatín), Marcela Valašková (ZŠ Karpatská, Žilina) a Monika Ugorová (ZŠ Rosina). Spevácke vystúpenia hodnotili –  Miroslava Krakovská (SZUŠ Yamaha, Žilina), Mariana Voľanská (FS Stavbár, Žilina) a Daniela Srnanková (DFS Stavbárik a KAF Hojana, Žilina). Porota udelila v každej kategórií prvé tri miesta. Deti si okrem hlavných cien domov odniesli aj malú pozornosť za účasť. Sponzorom darčekových predmetov bolo TSV Papier Lučenec. Ďakujeme všetkým rodičom a pedagógom, ktorí sa deťom venujú, pripravujú ich na súťažné podujatia a zároveň vedú k poznávaniu kultúry.

Výsledky

Recitácia:

  1. miesto: Loran Grznár – MŠ Puškinova, Žilina
  2. miesto: Ella Kováčová – MŠ Puškinova, Žilina
  3. miesto: Dominika Vráblová – MŠ Trnavská, Žilina

Spev:

  1. miesto: Mia Timea Charamzová – MŠ Jarná, Žilina
  2. miesto: Timea Palovová – MŠ Jarná, Žilina
  3. miesto: Lucia Ondráčková – MŠ Nám. Janka Borodáča 6, Žilina

Víťazom srdečne blahoželáme.