Jubilejný XXX. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej

OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE 

CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

 CYRILOMETODSKÉ DNI

TERCHOVÁ  2. – 5. JÚL 2019

UTOROK 2. 7.

16.00 h

Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)

DÁŽĎ PÍSMEN

Výstava rodiny Trizuljakovcov

vystavujúci: Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková, Michaela Klimanová Trizuljaková, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Klement Trizuljak, Katarína Böhmová, Pavla Lazárková Trizuljaková

účinkujú: Ťažká muzika & Chorus II.

vstupný príhovor: Peter Cabadaj

STREDA  3. 7.

9.00 – 11.00  a  11.30 –14.00 h

Terchovská galéria umenia

ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA

Medzinárodný odborný seminár

prednášajúci:Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – nitriansky diecézny biskup,

Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – žilinský diecézny biskup, vladyka Stefan –  arcibiskup ochridský a macedónsky, archimandrita Partenij, prof. Gjorge Ivanov (v rokoch 2009 až 2019 prezident Macedónskej republiky), prof. PhDr. Martin Homza, PhD. – Filozofická fakulta UK Bratislava, Mgr. Peter Cabadaj – spoluzakladateľ Cyrilometodských dní v Terchovej, Mgr. Ing. Marián Zajac – zástupca starostu obce Terchová

garant:  Mons. Cyril Vasiľ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

18.15 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA

19.30 h

Terchovská galéria umenia  

CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ  (1990 – 2019)

Slávnostné uvedenie knižnej publikácie vydanej pri príležitosti

XXX. ročníka podujatia

účinkujú: Nebeská muzika, Martin Repáň, Zbojband, Peter Ničík, Rudolf Patrnčiak, Marián Zajac 

scenár, réžia moderovanie: Peter Cabadaj

ŠTVRTOK  4. 7.

15.00 h

Vrch Oravcove

KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV

17.00 h  

Kostol sv. Cyrila a Metoda

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO

Gréckokatolícka svätá omša

celebruje: Mons. CYRIL VASIĽ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

účinkujú: Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS

19.00 h

Kultúrny dom Andreja Hlinku

Jozef Hollý – KUBO

Predstavenie Terchovského národného divadla

réžia: Vlado Švec

PIATOK  5. 7.

7.00 a 8.30 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÉ OMŠE

10.30 h  

Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove

PROCESIA VERIACICH

účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho   

11.00 h

Vrch Oravcove

CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA

celebruje: Mons. TOMÁŠ GALIS – žilinský diecézny biskup

hra na organe: Eva Halasová

14.00 – 15.30 h

Námestie Andreja Hlinku             

MUZIKA NÁS SPÁJA

účinkujú: SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA, DFS Zázrivček, Spojené muziky terchovské a hostia 

16.00 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda

ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT

účinkujú:

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti                                                   

 Rastislav ŠTÚR, dirigent

Jozef CHABROŇ, zbormajster

Martina MASARIKOVÁ, soprán

Michaela ŠEBESTOVÁ, mezzosoprán

Jozef GRÁF, tenor

Tomáš ŠELC, bas

Štefan Németh-Šamorínsky: BRATISLAVSKÁ OMŠA  

Podujatie je venované 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky Kostola svätých Cyrila a Metoda v Terchovej

Čestným hosťom xxx. ročníka cyrilometodských dní v terchovej bude vladyka stefan – arcibiskup ochridský a macedónsky

www.terchova.sk    www.terchova.fara.sk  www.cyrilometodskedni.sk