100 fascinujúcich diel z dejín umenia od praveku po 21. storočie

streda 26. jún o 16.00 – Makovického dom Žilina

▪ rozprávanie s ukážkami obrazov, sôch, fragmentov hudobných a literárnych diel, divadelných predstavení, fotografií a filmov
▪ o dielach, ktorých autormi sú majstri žijúci v praveku či staroveku, ale aj Donatello, Leonardo, Michelangelo, Shakespeare, Caravaggio, Bernini, Vermeer, Rembrandt, Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chopin, Čajkovskij, Dostojevskij, Tolstoj, Monet, Seurat, van Gogh, Cézanne, Rodin, Schönberg, Duchamp, Munch, Gaudí, Debussy, Brancusi, Matisse, Picasso, Stravinskij, Ravel, Chaplin, Wright, Armstrong, Dalí, Magritte, Le Corbusier, Welles, Klee, Langeová, Saint-Exupéry, Capa, Pollock, Hitchcock, Ionesco, Orwell, Moore, Giacometti, Fellini, Cage, Warhol, Coppola, Scorsese, Allen, Gehry, Dylan, Lennon, Salgado, Varga, Webber, Spielberg a ďalší umelci
▪ lektor: Peter Ničík, kulturológ

▪ organizátori: Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Ústav celoživotného  vzdelávania Žilinskej univerzity – Univerzita tretieho veku v Žiline