Kolárovický klarinet 2019

V sobotu 29. júna 2019 o 15.00 hod. sa v areáli ZŠ Kolárovice uskutoční festival dychových hudieb KOLÁROVICKÝ KLARINET▪ organizátori: DH Kolárovičanka a OÚ Kolárovice v spolupráci s KrKS v Žiline ▪ účinkujú: dychové hudby Kolárovičanka, Krásinka, Lieskovanka, Záhořané, Moravská Veselka, FSS Kolárovičanky, Eliška Drobčiarová ▪ podujatím sprevádza Franta Uher ▪ vstupné 3 €