PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

Pozývame Vás na v poradí desiaty odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov, ktorý sa uskutoční 3. – 4. októbra 2019 v zasadacej miestnosti Makovického domu na ul. Horný val 20 v Žiline.

Odborný seminár je prioritne určený riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk, vybraným zástupcom centier výchovnej a psychologickej prevencie a ďalším záujemcom pôsobiacim vo voľnočasových aktivitách a kultúrno-osvetovej práci v oblasti sociálnej prevencie.

Z dôvodu, že počet účastníkov je limitovaný na 25 osôb, Vás prosíme v prípade záujmu o účasť registrovať sa cez  registračný formulár čo najskôr a jednotlivo za každú osobu.

Registračný formulár: https://forms.gle/mVvGXu4qLhK8yQ5j7