FOTOGRAFICKÝ KRÚŽOK

Na krúžok potrebujete vlastný fotoaparát.

Naučíme sa ovládať fotoaparát v manuálnom režime, ako funguje clona, čas, ISO a rôznym technikám fotografie.

Povieme si niečo o žánroch vo fotografii a predstavíme si hlavných predstaviteľov, dozviete sa ako komponovať, orezať alebo upravovať fotografie v rôznych programoch.

Prejdeme si niečo zaujímavé z dejín umenia a zistíte, ako sa fotografia dostala na svetlo, vznik analógovej fotografie a to ako si ich môžete vyvolať doma.

Výuka bude prebiehať v exteriéroch aj interiéroch, kde si budeme skúšať praktické príklady.

Krúžok  bude prebiehať cez škol. rok 2019/2020 od septembra do konca júna. Cena za pol rok od septembra do Januára je 25 eur. Budeme sa stretávať dvakrát do mesiaca vo štvrtok od 16:00 do 17:30. Prihlásiť sa môžu deti a mládež od 12 rokov.

 mpetrovsky@vuczilina.sk, info: +421 915 787 299