Zapojte sa do výstavy Trinásta komnata

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva klientov domovov sociálnych služieb, špeciálnych zariadení a škôl žilinského kraja, aby sa zapojili do pripravovaného 18. ročníka výstavy Trinásta komnata. Výstava je zameraná na prezentáciu prác klientov zariadení sociálnych služieb.

Práce klientov je možné priniesť do 27. augusta 2019. Vernisáž výstavy sa uskutoční 6. septembra 2019 v priestoroch Makovického domu v Žiline. Bližšie informácie na dsrnankova@vuczilina.sk alebo na t.č. 041 562 59 56, 0915 787 299 .