Tvorivá dramatika I.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s dramacentrom EDUdrama Bratislava pripravilo cyklus 4 vzdelávacích workshopov.

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť.  Techniky,  ktoré  spolu  zažijeme na vlastnej koži pomôžu deťom nielen orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie, ale aj budovať prirodzený prejav a zdravú komunikáciu. Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

Prvé stretnutie sa uskutoční 21. septembra od 9.00 do 16.00 h v Makovického dome v Žiline. Účasť je potrebné nahlásiť do 16. septembra mailom na: vsvetkovska@vuczilina.sk alebo telefonicky: +421 041 562 59 56, +421 915 787 299. Vstup na workshop je bezplatný.  

Téma 1: ROZPRÁVANIE PRÍBEHOV

Dejiny, literatúra, osobnosti aj každodenný život sú plné príbehov. Ako príťažlivo a pútavo rozprávať tieto príbehy v škole, využiť metódy storytellingu vo vyučovaní a prirodzene vtiahnuť žiakov do učiva, vás naučí lektorka Martina Jánošíková.

Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.