VÝZVA NA ZÁKAZKU

IT práce, dodávka PC komponentov a zabezpečenie opravy PC a prídavných zariadení PC

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vyhlasuje Výzvu na zákazku IT práce, dodávka PC komponentov a zabezpečenie opravy PC a prídavných zariadení PC.

Termín na predloženie ponuky: do 4.9.2019 do 14:00 h.

Bližšie informácie v prílohách na stiahnutie.