Detská rozprávková Žilina 2019 – súťaž vyhlásená

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti pod názvom Detská rozprávková Žilina 2019.

Vyhlasovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Organizátor:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Spoluorganizátor:
Mesto Žilina
Vyhlásenie výsledkov 27. november 2019 o 10:00 h
Miesto: Radnica, Žilina

Uzávierka prihlášok: 9. október 2019

Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty.
Podmienky súťaže (zásady účasti):
Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a literárnych krúžkov vo veku
od 8 do 13 rokov.
Jednotlivec môže poslať 1 až 3 rozprávky v rozsahu max.2 strany formátu A4 na každú rozprávku. Práce sa zasielajú v 4 kópiách v tlačenej forme a takisto aj v elektronickej podobe (word), víťazné práce sú publikované v zborníku.
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Nesmú byť podpísané, potrebné údaje o autorovi sa uvádzajú v priloženej prihláške.
Kategórie:
Súťaž je vypísaná v kategórii rozprávka nasledovne:
I. kategória: žiaci vo veku 8 – 10 rokov
II. kategória: žiaci vo veku 11 – 13 rokov
Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 9.októbra 2019

 • osobne
 • na poštovú adresu:
  Krajské kultúrne stredisko v Žiline
  Horný val č. 20, 011 82 Žilina
 • na e-mailovú adresu : vsvetkovska@vuczilina.sk

  Organizátor celoslovenskej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na vyhodnotení súťaže na základe predloženého jednosmerného platného cestovného lístka bez miestenky. Cestu osobným automobilom nepreplácame.
  Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.
 • Kontakt – bližšie informácie:
  Mgr. Viktória Svetkovská – manažérka kultúry
  Krajské kultúrne stredisko v Žiline
  041/56 25 956
  vsvetkovska@vuczilina.sk