Starostlivosť a údržba ľudového odevu

Klub autentického folklóru Hojana zo Žiliny v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline pozývajú na vzdelávací seminár Starostlivosť a údržba ľudového odevu, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2019 v priestoroch Makovického domu v Žiline.
Lektorka Zuzana Tajek Piešová porozpráva o starostlivosti a údržbe tradičného ľudového odevu a jeho súčastí, či o správnej manipulácii, čistení a uskladnení textílií. Seminár je určený vedúcim a členom folklórnych kolektívov, zberateľom tradičného ľudového odevu, výrobcom krojových odevných súčastí a pre všetkých záujemcov o ľudový odev. Prihlásiť sa je možné odo 21.10.2019 na ahoj@hojana.sk

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Týždeň celoživotného učenia, ktorý chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti.