LITERÁRNE DIELNE

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva mládež a dospelých na tvorivé literárne dielne, ktoré sa uskutočnia 23. októbra 2019 od 13.00 do 15.00 h v Makovického dome v Žiline.

Lektorky: Mária Klapáková a Lenka Šafránová z Prešovskej univerzity

Vstup: zdarma

Účasť je potrebné nahlásiť mailom alebo telefonicky do 16. októbra na: vsvetkovska@vuczilina.sk, t.č. +421 915 787 299