Výstava literárnych prác Silansu

Jedným zo sprievodných podujatí Žilinského literárneho festivalu bola aj Pouličná výstava Žilinského literárneho klubu Silans, ktorý pracuje pod Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. V piatok 20. septembra okrášlili priestory Národnej ulice básne a poviedky členov Silansu s fotografiami Štefana Zvaríka. Okoloidúci si mohli prečítať tvorbu dvanástich literátov, informovať sa o klube a odniesť si so sebou zborníky z literárnych súťaží a z výstavy.

Klubové stretnutia Silansu sa uskutočňujú raz za dva mesiace v priestoroch Makovického domu v Žiline. KrKS organizuje okrem klubových stretnutí aj tvorivé literárne dielne a workshopy. Najbližšie literárne dielne sa uskutočnia 23. októbra o 13.00 h v Makovického dome v Žiline s lektorkami – Máriou Klapákovou a Lenkou Šafránovou z Prešovskej univerzity. Informácie o stretnutiach a workshopoch poskytujeme na: vsvetkovska@vuczilina.sk a www.krkszilina.sk v programovom plagáte. Tešíme sa na nových záujemcov.