Keď fujara skrášľuje svet…

Fujaristi z celého Slovenska sa už po 14-krát stretli v Čičmanoch na festivale Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! V priestoroch Kaštieľa Čičmany si 27.-29. septembra spoločne zahralo 52 fujaristov. Návštevníci festivalu mohli nielen počuť zvuk pastierskych nástrojov, ale aj obdivovať ich krásu. Podujatie otvorila vernisáž výstavy práve pastierskych hudobných nástrojov z dielne výrobcu Pavla Smutného doplnená o pastiersky odev zapožičaný z Považského múzea v Žiline. Autor výstavy Odkazy majstrov Pavel Smutný z Dúbrav vyjadril svoju lásku k fujare, obdiv ku krásnej obci Čičmany, no najmä svoju hlbokú vieru, ktorá ho sprevádza celý život.

S úctou a pokorou vďačím za to, že tu stojím a hlavne za to, že to je v Čičmanoch… A ešte poviem také vyznanie, Bohu ako je. Všemohúci a večný Boh dokázal svoju moc a slávu. Všemohúcnosťou svojou stvoril človeka. Aby život na zemi bol šťastný a krásny, aby mal kto velebiť Pána, stvoril človeka. Život je dar a fujara skrášľuje svet.“

Výstava Odkazy majstrov bude v priestoroch Kaštieľa Čičmany sprístupnená do 13. októbra 2019.

Súčasťou festivalu bola aj slávnostná krojovaná svätá omša v rímskokatolíckom kostole Povýšenia Sv. Kríža. Počas víkendu sa okrem fujaristov divákom predstavili aj folklórne súbory Očovan, Hriňovčan, MSS Chlopi z Heľpy, Vadičovská trojka, Trombitáši z FSk Javorník Lúky, Heligonkári z Čierneho Balogu a domáca FSk Lastovienka z Čičmian. Návštevníkov pozdravila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, pod záštitou ktorej sa festival konal. Záverečné slovo patrilo režisérovi a dramaturgovi celého podujatia Michalovi Fiľovi. Všetkých fujaristov i divákov pozval na jubilejný 15. ročník, ktorý sa bude niesť v duchu osláv 15. výročia zápisu fujary do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Poslednou bodkou festivalu bolo už tradičné darovanie jedla a domácich špecialít charitatívno-sociálnemu zariadeniu Dom pre núdznych, ktorý patrí pod Diecéznu charitu v Banskej Bystrici.

Organizátormi festivalu boli Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Obec Čičmany, Kaštieľ Čičmany a ZAF Pohronci. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.