Jubilanti 2019

Výstavná sieň v Makovického dome sa každoročne v mesiaci október zaplní obdivovateľmi výtvarného, fotografického a čipkárskeho umenia. Jubilujúci členovia klubov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline spoločne predstavujú fragmenty zo svojej tvorby. Myšlienka zrealizovať výstavu tvorenú z prác jubilantov, ktorí pracujú v kluboch pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline vznikla už pred mnohými rokmi. Klub paličkovanej čipky Gracia: Daniela Buková, Helena Janotová, Emília Ondíková a Anna Rástočná., Klub neprofesionálnych fotografov Obzor: Janka Dorčíková Mimrová, Vladimír Halaj, Viktor Pulkert a Klub neprofesionálnych výtvarníkov: Dušan Chilý, Zuzana Churová, Ľubomír Jančúch, Zuzana Miškovská a Jozef Vrábel. Títo ľudia v tomto roku oslavujú životné jubileum. Obdiv k ich práci vyjadril a k životnému jubileu zablahoželal riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline Peter Ničík. Za klub výtvarníkov poďakoval lektor výtvarného klubu Andrej Mazúr, jubilujúcich fotografov pozdravil Milan Veliký a čipkárkam odovzdala gratulácie pani Mária Hnidková. Výstavu môžete navštíviť do 30. októbra v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h.  Tešíme sa na Vás.