V Makovického dome súťažili mladí moderátori

V stredu 16. októbra 2019 zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica. V Makovického dome sa stretlo 10 súťažiacich z okresu Žilina, ktorí si zmerali sily v štyroch disciplínach – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Odborná porota v zložení Vladimír Mores, Lucia Langová a Michaela Pastorková hodnotila výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu či schopnosť zaujať poslucháča.

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách (15 – 18 rokov a 19 -25 rokov). Víťazom prvej kategórie sa stala Miroslava Haklová zo Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris v Žiline. Na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Masný z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline a tretie miesto obsadila Anetta Planietová zo Súkromnej strednej odbornej školy v Žiline. V druhej vekovej kategórii získala diplom za účasť v regionálnom kole s nomináciou na postup do krajského kola Lenka Rišová z Varína. „Do súťaže som sa zapojila najmä preto, aby som si vyskúšala to, čo ma baví najviac – moderovanie. Je to pre mňa možnosť zviditeľniť sa.“

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra 2019 na Radnici mesta Žilina postupujú víťazky z oboch kategórii Miroslava Haklová a Lenka Rišová. Nomináciu na postup porota udelila aj Tomášovi Masnému, ktorý postupuje z druhého miesta. Víťazi krajskej súťaže postúpia do celoslovenského kola, ktoré sa každoročne koná v Banskej Bystrici.