Jesenné matiné – pozvánka

 ▪ sobota 19. október o 13.00 h – Dobšinského sad, sídliskový vnútroblok, Žilina – Vlčince

▪ pokračujeme v tradícii matiné pre občanov mesta Žilina

hudba, rozhovory

chutné jedlo

▪ hudobný program pripravili: ZUŠ F. Špániho a ZUŠ L. Árvaya

▪ uvítame, ak si donesiete vlastnú misku, lyžicu a pohár

▪ nepoužívame žiadne jednorázové plasty

▪ organizátori: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Iveta Martinková a OZ Dobšinského sad