Mladí vo večnosti

▪ venované pamiatke mladých básnikov, ktorí zahynuli v povstaní

▪ prednáška sa uskutoční 23. októbra o 9.00 h na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline

▪ určené pre prvý ročník stredných škôl

▪ prednáška je zostavená z básnických ukážok mladých autorov, ktorí bojovali v SNP

▪ čítanie tvorby básnikov

Lektor : autor projektu Peter Cabadaj – literárny a kultúrny historik