Dúhovú lampu si odniesla víťazka zo Spiša

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo celoslovenskú literárnu súťaž pre dospelých a mládež od 14 rokov O dúhovú lampu z krajiny Zázračno. 27. ročník súťaže bol rozmanitý tvorbou 46 autorov, ktorú hodnotila odborná trojčlenná porota v zložení: Igor Otčenáš (spisovateľ, prozaik a prekladateľ); Lenka Šafranová – Prešovská univerzita v Prešove (literárna vedkyňa, spisovateľka, recenzistka) a Mária Klapáková – Prešovská univerzita v Prešove (literárna kritička, organizátorka literárnych podujatí). Súťažiaci sa mohli prihlásiť do dvoch kategórií: I. poézia a próza s ľubovoľnou tematikou a II. Poézia a próza pre deti a mládež. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 23. októbra na Radnici v Žiline. Súčasťou vyhodnotenia bolo odovzdávanie cien a rozborový seminár za účasti odbornej poroty, spojený s diskusiou so súťažiacimi. V celkovom hodnotení poroty boli spomenuté viaceré pozitíva, avšak venovali sa najmä negatívam, aby priamo upozornili na chyby, ktoré sa v textoch často opakovali.

Dôležité však je uchopiť text tak, aby mal čitateľ na jednej strane pocit, že sa vďaka nemu ocitol spolu s postavou či lyrickým subjektom v spoločnom „vesmíre“, no aby zároveň nebol do „spolupatričnosti“ dotlačený (Klapáková).

V poobedňajších hodinách prebiehali v Makovického dome literárne dielne, kde si zúčastnení mohli vyskúšať rôzne cvičenia na prehĺbenie tvorivosti, objavili ďalšie témy a spôsoby rozširovania svojich zručnosti v rámci literárnej tvorby. Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výsledky::

Hlavná cena

Janka Bojňanská, Spišská Nová Ves –  Nevieš si predstaviť

I. kategória: poézia a próza s ľubovoľnou tematikou

1. miesto: Daniela Romanová, ZákopčieO troch prasiatkach

2. miesto: Viliam Rosinský, ŠahySkusmo

3. miesto: Emília Filipová, Svätý PeterVesmír v nás

Čestné uznanie: Janka Bojňanská, Spišská Nová VesMoje blues

II. kategória: poézia a próza pre deti a mládež

1. miesto: Vladimír Janeček, Poprad –  O cirkusovom tigrovi

2. miesto: Pavol Fekete, Košice Baktéria, Stalo sa jazykovede

3. miesto: Marta Siposová, BratislavaGaštanové mestečko

Čestné uznanie: Zuzana Martišková, TopoľčanyLen v rukavičkách