TVORIVÁ DRAMATIKA III. – Bravúra reči

Poďte s nami objaviť zdanlivo skryté tajomstvá jazyka. Aby sme si vedeli pri vyučovaní zachovať kultúru reči a inšpirovať tak aj našich žiakov. Ako by sme mohli v učiteľskej praxi zveľadiť verbálny prejav, efektívne hospodáriť so svojimi hlasivkami, rozozvučať a zdravo využívať hlas, správne vyslovovať, vám ukážu lektori Katarína Šafaříková a Michal Režný.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva pedagógov aj divadelníkov na vzdelávací workshop, ktorý sa uskutoční 9. novembra od 9.00 do 16.00 h v Makovického dome v Žiline.

Vstup: zdarma

Účasť je potrebné nahlásiť vopred na: vsvetkovska@vuczilina.sk

Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.