Výstava Aj tak žili…

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva obdivovateľov výtvarného umenia na vernisáž výstavy Aj tak žili… Výtvarné práce členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS vznikli počas rovnomenného výtvarného plenéra pod vedením lektorov akad. mal. Stana Lajdu a Mgr. art. Andreja Mazúra v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Výstava bude obohatená aj o ďalšie zaujímavé práce výtvarníkov, ktoré vznikali počas klubových stretnutí v Makovického dome. Vernisáž sa uskutoční 6. novembra 2019 o 16.30 hod. vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Výstava bude pre širokú verejnosť sprístupnená počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. do 29. novembra 2019.