BLIŽŠIE K TRADÍCIÁM – ponuka interaktívnych prednášok a remeselných dielní

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo pre deti materských, základných a stredných škôl zážitkový projekt „Bližšie k tradíciám“. Obsahuje celoročné remeselné tvorivé dielne, ukážky tradičných pracovných činností a interaktívne prednášky na témy z tradičnej ľudovej kultúry Slovenska (predovšetkým kalendárne obyčaje). Projekt Bližšie k tradíciám je spolufinancovaný Mestom Žilina.

Ponuka interaktívnych prednášok:

Teoretická časť prednášky bude obsahovať prezentáciu, ukážku historických fotografií, audio-vizuálne záznamy. Interaktívna časť prednášky je zameraná na tvorbu rekvizity alebo ozdoby pri danom obyčaji (napr. Morena, Letečko – Májka, veľkonočné vajíčko a iné), alebo na zhotovenie napr. štedrovečerného stola. Cieľom projektovej aktivity je priblíženie slovenských tradícií deťom v 21. storočí, vysvetlenie jednotlivých zvykov a obyčajov (ich význam, vážnosť, zmysel….).

Témy z kalendárneho životného cyklu september – december 2019  ukončenie žatvy – dožinková slávnosť  dušičky  stridžie dni, adventné a predvianočné obdobieVianoce

január – jún 2020  fašiangyjarné a veľkonočné zvykoslovie  Turíce

Témy z rodinného zvykoslovia  narodenie dieťaťa, krst  svadba  pohrebné obyčaje

Dĺžka interaktívnych prednášok: max. 60 min. Cena interaktívnych prednášok: 1€/1 os.

Ponuka tvorivých remeselných dielní

Deti bližšie spoznajú tradičné ľudové remeslo, ale aj novšie formy remeselných techník, ktorých základy si prostredníctvom tvorivých dielní osvoja. Lektormi budú skúsení remeselníci zo Žiliny a blízkeho okolia, členky MO Živena Žilina, či samostatne fungujúci remeselníci. Deti a mládež sú prostredníctvom tvorivej remeselnej činnosti vedené k tradičnej ľudovej kultúre, jej hodnotám, významu a naučia sa zručnostiam, ktoré v minulosti boli pre ich rovesníkov bežné.
 plstenie z ovčej vlny – výroba úžitkových a dekoračných predmetov (tašky, klobúky, brošne, …)  maľovanie vlnou  servítková technika (svietniky, vianočné a veľkonočné ozdoby, drevené výrezy, sklo, …)  dekorácie  po dohode je možné zabezpečiť aj ďalšie remeselné techniky (drôtovanie, modelovanie z hliny, práca so stuhami, zdobenie slamou, práca so šúpolím)
Dĺžka jednotlivých remeselných dielní: cca 60 min.
Maximálny počet účastníkov pre 1 remeselníka: 15.
Cena za remeselnú dielňu: 2€/1 os.

Remeselné dielne a prednášky je po dohode možné uskutočniť samostatne alebo v kombinácii, v priestoroch školy/škôlky alebo v priestoroch Makovického domu v Žiline. Termín je potrebné nahlásiť min. 2 týždne vopred.

Kontakty pre prihlásenie: remeselné dielne: Daniela Srnanková dsrnankova@vuczilina.sk prednášky: Viktória Svetkovská vsvetkovska@vuczilina.sk

t.č. 041/562 59 56, 0915 787 299