Čas vianočný 2019

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne pozýva všetkých ľudovoumeleckých tvorcov, aby sa zapojili do pripravovanej výstavy Čas vianočný. Práce s vianočnou tematikou je možné priniesť najneskôr do 25.11.2019 – Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20 – Makovického dom. Výstava bude opäť predajná, preto prosím o označenie výrobkov cenovkou a tiež o zoznam vystavovaných predmetov.

Vernisáž výstavy Čas vianočný sa uskutoční 3.12.2019 o 16:30 hod. v Makovického dome v Žiline.