DIALÓGY KULTÚR – INDIA BRAHMAPURI

▪ piatok 8. november o 18.00 – Makovického dom, Horný val 20, Žilina
▪ prednáška, diskusia, hudba, film, meditácia
▪ skupina popredných slovenskýchjogínov rozpráva svoje skúsenosti a zážitky z nedávnych ciest po Indii
▪ z cyklu Dialógy kultúr – o hľadaní porozumenia medzi rôznymi kultúrami, relígiami a myšlienkami
▪ vstup voľný
▪ organizátor: OZ Sahadža joga Slovensko v spolupráci s KrKS v Žiline