ZÁPADNÝ KAZACHSTAN – MIESTO, KDE VLCI DÁVAJÚ DOBRÚ NOC

streda 13. november o 16.30 h  – Makovického dom, Horný val 20, Žilina
ZÁPADNÝ KAZACHSTAN – MIESTO, KDE VLCI DÁVAJÚ DOBRÚ NOC
▪ pobrežie Kaspického mora v delte Uralu predstavuje jednu z najväčších svetových depresií ▪ celá krajina leží pod úrovňou mora ▪ krajina, kde sa staré príbehy prelínajú so snahou o náznaky moderného sveta ▪ krajina, ktorú rieka Ural delí na Áziu a Európu ▪ krajina zaniknutých civilizácií a neobvyklých prírodných krás ▪ prednáška bude obohatená o pokus o internetové spojenie s Kazachmi žijúcimi v tejto oblasti, aby nám priamo priblížili súčasnosť ▪ hosť: Peter Čaplický, cestovateľ, horolezec, dramaturg Cestovateľského klubu Terra incognita