NEŽNÁ REVOLÚCIA – ŽILINSKÉ FOTODOKUMENTY A SYMBOLY

Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vás pozýva na pouličnú výstavu pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Prvá časť fotografií zachytáva udalosti v Žiline z novembra 1989. Autorom snímok je žilinský fotograf Milan Veliký. Druhá časť výstavy prezentuje fotografie zobrazujúce symboly revolúcie, nehy, slobody, pravdy, odvahy a demokracie. Výstavu pripravuje KrKS v Žiline v spolupráci s fotoklubom OBZOR. Fotografie budú vystavené v piatok 15. novembra na Hlinkovom námestí v Žiline od 10.00 do 19.00 hodiny.