Tvorba projektov – školenie

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na školenie Tvorba projektov Fondu na podporu umenia, ktoré sa uskutoční 27.11.2019 o 16:30 v priestoroch Makovického domu v Žiline (Horný val 20, 010 01 Žilina)

Program:

  1. Aktuálna Štruktúra podpornej činnosti FPU na rok 2020
  2. Tvorba vzorového projektu
  3. Finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu
  4. Konzultácie s odbornými pracovníkmi FPU

Svoju účasť potvrďte mailom na dsrnankova@vuczilina.sk alebo na t.č. 0915 787 299.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje, je možnosť zúčastniť sa tohto školenia 28.11.2019 o 16.30 h. v Liptovskom Mikuláši (klubové priestory LKS v NKP Čierny orol, ul. 1. mája 28/196),
kontakt: osvetalm@vuczilina.sk, t.č. 0905 832 950.